U bent niet ingelogd
 
 
Welkom op myBatteryBalance. Met deze webapplicatie kunt u mobiele energiedragers registreren die u aan derden (dus niet aan Stibat) ter recycling of verkoop ten behoeve van recycling heeft aangeboden. Uw opgave wordt gebruikt om de massabalans van mobiele energiedragers in Nederland inzichtelijk en zo compleet mogelijk te maken.

Aandachtspunten
  • U doet na afloop van iedere kalendermaand opgave. U krijgt automatisch een e-mail van Stibat waarin we u verzoeken de opgave te doen.
  • Geef alle mobiele energiedragers op. Dus ook de mobiele energiedragers die u levert aan tussenpersonen die voor u de recycling organiseren.
  • Als u geen mobiele energiedragers heeft op te geven dan kunt u dit aangeven door een zogenaamde ‘nulopgave’ te doen. Deze mogelijkheid vindt u onder het tabblad [Opgave].
  • Uw gegevens verdwijnen direct in een zogenaamde “black box”. We hebben daardoor alleen inzicht in de totalen van alle opgaven.
  • Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Pieter Bremmer. Hij helpt u graag verder.